Suru ja kriisit

Elämässä voi tulla vastaan monenlaisia ikäviä ja yllättäviä tapahtumia, joiden käsitteleminen on vaikeaa. Tällaisia tilanteita voivat olla läheisen menehtyminen tai loukkaantuminen, avioero, sairastuminen, työttömäksi jääminen tai rikoksen uhriksi joutuminen ovat tilanteita.

Mikäli haluat keskustella tapahtuman herättämistä ajatuksista ja tunteista, voit ottaa yhteyttä pappiin, diakoniatyöntekijään tai nuorisotyöntekijöihin. Tärkeää on, ettet jää yksin vaikeiden asioiden keskelle.

Sururyhmä

Seurakunta järjestää sururyhmiä läheisensä menettäneille. Suljettu ryhmä alkaa kerran vuodessa, Pyhäinpäivän seutuvilla. Ryhmä kokoontuu 7 kertaa. Tietoa uuden ryhmän alkamisesta saat kirkollisista ilmoituksista, papita sekä diakoniatyöntekijältä.

Sururyhmässä voit jakaa tuntojasi toisten, samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Ryhmässä on tilaa puheelle, itkulle ja vaikenemiselle. Käymme läpi surun vaiheita ja tunteita, mutta suuntaamme katsettamme myös eteenpäin.

nuokkuva ruusunnuppu