https://lomakkeet.evl.fi/vetelin-seurakunta/virkatodistus

VIRKATODISTUKSET

Perunkirjoitusta varten tarvittavat virkatodistukset tilaa perikunta tai perunkirjoituksen laatija. Virkatodistukset tarvitaan kaikista niistä seurakunnista, joissa vainaja on ollut kirjoilla 15 ikävuodesta alkaen.

Sukuselvitysmuotoon laadittuun virkatodistukseen merkitään henkilön tietojen lisäksi ainakin puoliso ja lapset sekä muuttotiedot. Mikäli vainaja on lapseton ja naimaton, tarvitaan aukottomat sukuselvitysmuotoon laaditut virkatodistukset myös hänen vanhemmistaan ja mahdollisista sisaruksista; jos sisarus on kuollut, tarvitaan todistus kuolleen sisaruksen lapsista.

Viimeisimmän kirjoillaoloseurakunnan sukuselvitysmuotoinen virkatodistus kattaa vainajan perhesuhdetiedot kuolemaa edeltävältä ajalta takautuvasti 1.10.1999 asti. Todistukset vainajasta tätä edeltävältä ajalta tilataan niistä evankelisluterilaisista seurakunnista tai muista rekistereistä, joissa hän on tuolloin ollut kirjoilla.

Virkatodistusmaksut tulleet voimaan 1.5.2017 alkaen.
Päätös on julkaistu Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 9/2017. Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävissä maksuissa pyritään noudattamaan maistraattien vastaavista asiakirjoista perimiä maksua.

Maksuttomat todistukset: Kirjurista tulostettu seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja sisältävä todistus (ns. elää-todistus) on maksuton. Sisältää vain jäsentä itseään koskevat perustiedot; ei muuttoja, ei henkilöhistoriaa eikä muita henkilöitä.

9 euron hintaiset todistukset Kirjuri tietojärjestelmästä

Jos Kirjurista tulostettavaan todistukseen kirjoitetaan jäsenen muita tietoja esim. muuttotietoja tai aviopuolisoa, lapsia todistuksesta peritään 9 euroa. Samoin monikielinen todistus,  jossa puolisoa, lapsia, maksaa 9 euroa, kun tiedot saadaan Kirjurista.

Manuaaliset 9 euron todistukset

1) Todistukset, jotka laaditaan manuaalisesti ja niiden tietosisältö perustuu Kirjuriin ja perhelehtiin, myös silloin 9 euroa, jos todistus laaditaan pelkästään perhelehtien tiedoilla. Tällöin kirjattavan tiedon määrällä ei ole vaikutusta todistuksen hintaan.

2) Jos tietoja haetaan kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat päähenkilön yksittäistä tietoa, todistuksesta peritään 9 euroa. Yksittäisiä tietoja mm. muutto-, avioliitto- tai kuolintieto. Kysymys ei ole yksittäisestä tiedosta, jos samalle todistukselle kirjoitetaan 1) useampia muuttoja tai avioliittoja 2) sekä muutto- että avioliittotieto tai 3) kuolintiedon lisäksi kirjoitetaan muutto- tai avioliittotieto.

Esim. jos todistuksen päähenkilö, joka on kuollut, oli koko ikänsä saman seurakunnan jäsen, naimaton, lapseton ja muuttanut seurakunnasta, hinta on 9 euroa; henkilö, joka ei ole kuollut ja on ollut saman srk:n jäsen koko ikänsä, ja todistukseen kirjoitetaan yhden avioliiton tiedot, todistuksen hinta on 9 euroa. Jos avioliittoja on useampia hinta on 30 euroa.

Manuaalisesti kirjoitettu kasteote tai muusta kirkollisesta toimituksesta kirjoitettu todistus maksaa 9 euroa.

Manuaaliset 30 euron hintaiset todistukset, sukuselvitykset, kirjamuotoisista kirkonkirjoista tai digitoidusta aineistosta

Manuaalisesti laaditusta todistuksesta, joka pohjautuu kirjamuotoisten kirkonkirjojen tietoihin ja siinä on enemmän tietoa kuin henkilön perustiedot ja yksittäinen muutto-, avioliitto- tai kuolintieto, veloitetaan 30 euroa. Jos pyydetään useampi kappale todistuksia ensimmäisestä veloitetaan 30 euroa ja seuraavasta todistuksesta 9 euroa.

Esim. jos päähenkilöstä kirjoitetaan ( kirjamuotoisista kirkonkirjoista tai digitoidusta aineistosta) perustiedot, avioliittotieto, lapset ja muuttotieto, todistuksen hinta on 30 euroa.

Sukututkimus ja tieteellinen tutkimus

Todistuksen lähtöhinta on 30 euroa 30 minuutilta, lisämaksu 15 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutilta.

Virkatodistuksen kopio maksaa 9 euroa.

Toimitusmaksu kaikille virkatodistuksille on 5,50 euroa.

Todistuksen lähettäminen sähköpostilla skannaamalla ei ole sallittua.