Uutislistaukseen

Piispan ohjeiden mukaan

13.4.2021 09.07

Kokkolan rovastikunnassa voidaan kirkolliseen toimitukseen tai jumalanpalvelukseen ristikirkossa ottaa 3 x 20, kun pidetään huolta, että eri osastoissa olevat ihmiset pysyvät osastoissaan koko jumalanpalveluksen tai kirkollisen toimituksen ajan. Lisäksi urkuparven voi katsoa muodostavan oman osastonsa. Suorakaiteen muotoisessa kirkossa em. ohjetta voidaan soveltaa siten, että keskikäytävän molemmat puolet ja urkuparvi tai kirkkosalin vieressä oleva seurakuntasali muodostavat omat osastonsa.