Arjen ongelmat

Arjessa jaksamiseen ja selviytymiseen vaikuttavat monet eri asiat. Ongelmien kanssa ei pidä jäädä yksin. Usein jo pelkkä huolien jakaminen ja yhdessä pohtiminen selkiyttää tilannetta ja auttaa jaksamaan kappaleen matkaa eteenpäin.

Seurakunnassa kohdataan kaikenikäisiä, sekä perheitä että yksin eläviä. Työntekijät ovat valmiita kuuntelemaan ja auttamaan tai yhdessä pohtimaan mistä apua kannattaisi etsiä.

 

Taloudellinen avustaminen

Seurakunnassa on jaossa EU ruoka-avustuksia taloudellisten ongelmien kanssa kamppaileville. Tällä hetkellä ruoka-avustuksen noutamisesta sovitaan puhelimitse diakoniatyöntekijän kanssa (p. 040 561 8428).

Seurakunnan muu taloudellinen apu on pienimuotoista. Se on tarkoitettu akuuttiin hätätilanteeseen. Apu voi olla myös eteenpäin ohjausta ja neuvontaa taloudellisen tilanteen selvittämiseksi.

kolikoita