Hautausmaa viestittää rauhaa, hiljaisuutta ja arvokkuutta. Hautausmaa kertoo myös paikkakunnan historiasta ja on täynnä muistoja.

Hautapaikan voi ostaa kuolemantapauksen yhteydessä.

Hautauksen jälkeen hauta peruskunnostetaan joko seurakunnan toimesta hautapaikanhaltijan kustannuksella tai hautapaikanhaltija voi tehdä peruskunnostuksen itse. Haudoille ei saa istuttaa puita tai perennoja.

Haudan reunustaminen aidalla, reunuskivillä tai muuten ei ole sallittua. Hautamuistomerkki tulee olla hautausmaan yleiskaavaan sopiva. Uurna-alueella muistomerkin maksimikoko on 50x50cm. Armon Laaksossa tuhkan sirottelualueella on kaikille yhteinen muistomerkki, johon omainen hankkii laatan haudatusta niin halutessaan. Muistomerkin eteen olevalle kivetykselle voi  talvikaudella tuoda yksittäisiä kynttilöitä. Kanervia ja lyhtyjä ei alueelle saa tuoda. Alueelle suunnitellaan kukka/kynttilätelinettä ja asiasta tiedotetaan niiden valmistumisen jälkeen.  Hautausmaalla on myös tunnukseton hauta-alue.

Voimme vaalia hautausmaan arvokkuutta mm.  seuraavilla asioilla:

  • pidetään hautausmaa siistinä   
    • osallistutaan mahdollisuuksien mukaan keväällä ja syksyllä järjestettäviin hautausmaan siivoustalkoisiin
    • viedään jätteet jäteastioihin ja lajitellaan ne ohjeiden mukaan
    • kerätään lyhdyt ja kanervat  pois haudoilta ennen kesäistutuksia
  • vaalitaan hautoja, hautausmaan istutuksia ja nurmikoita niin, ettevät ne vahingoitu
  • valvotaan turvallisuutta hautamaalla - hautakivet ovat kallistuessaan turvallisuusrisk

Haudan hallinta-ajan jatkaminen ja hautaoikeuden  haltijan nimeäminen

Hautapaikan hallinta-ajan jatkaminen

Vetelin seurakunnan kirkkoneuvosto päätti 30.11.2022 kokouksessaan:

Hautaoikeuden hallinta-ajaksi päätettiin 30 vuotta.  Hallinta-ajan päättymisen jälkeen hautapaikka tulee lunastaa uudelleen voimassa olevien hautapaikka maksujen mukaisesti, jos siihen halutaan haudata tai sitä ei haluta luovuttaa seurakunnalle. Hallinta-ajan umpeutumisen jälkeen hautapaikan haltijalta tai muilta kenellä on oikeus tulla haudatuksi hautaan, kysytään, kuka tulee hautapaikan haltijaksi ja kuinka monta paikkaa he lunastavat.  Jos on isompi sukuhauta ei kaikkia paikkoja tarvitse lunastaa uudelleen. Ne lunastetaan, joille on tarvetta ja ne maksetaan samaan aikaan. Jäljelle jäävät hautapaikat eivät palaudu seurakunnalle, jos hautoja hoidetaan. Jos hautaa ei hoideta seurakunta käynnistää hautapaikan haltuunoton ilmoittamalla siitä sanomalehdessä ja hautapaikalla olevalla merkillä. Haudan hallinta-aika alkaa aina haudan luovuttamista tai sen jatkamista seuraavan kalenterivuoden alusta.  Tämä koskee koko lunastettua hautapaikka-aluetta.  Tämä päätös tulee voimaan 1.12.2022 alkaen.

Hautaoikeuden haltijan nimeäminen

Seurakunnan hautausmaalla on paljon vanhoja sukuhautoja, joiden haltijoista ei ole tietoa. Hautapaikan haltija on henkilö, joka vastaa hautapaikan hoidosta ja viimekädessä siitä, ketä sukuhautaan voi haudata. Pyrimme huomioimaan asiaa hautausten yhteydessä. Vanha sukuhauta on yleensä kuolinpesän tai perikunnan nimissä. Sukupolvien vaihtuessa on hyvä päivittää asiaa. Hautaoikeuden haltijan nimeämiseen on lomake, jossa nimetään henkilö haltijaksi suvun muiden jäsenten suostumuksella.  Lomakkeita tämän asian hoitamiseen voi pyytää taloustoimistosta.  Päivitämme tietoja ja pyydämme ottamaan yhteyttä tämän asian tiimoilta seurakunnan taloustoimistoon, p. 050 4455 201