Hautausmaa viestittää rauhaa, hiljaisuutta ja arvokkuutta. Hautausmaa kertoo myös paikkakunnan historiasta ja on täynnä muistoja.

Hautapaikan voi ostaa kuolemantapauksen yhteydessä.

Hautauksen jälkeen hauta peruskunnostetaan joko seurakunnan toimesta hautapaikanhaltijan kustannuksella tai hautapaikanhaltija voi tehdä peruskunnostuksen itse. Haudoille ei saa istuttaa puita tai perennoja.

Haudan reunustaminen aidalla, reunuskivillä tai muuten ei ole sallittua. Hautamuistomerkki tulee olla hautausmaan yleiskaavaan sopiva. Uurna-alueella muistomerkin maksimikoko on 50x50cm. Armon Laaksossa tuhkan sirottelualueella on kaikille yhteinen muistomerkki, johon omainen hankkii laatan haudatusta niin halutessaan. Muistomerkin eteen olevalle kivetykselle voi  talvikaudella tuoda yksittäisiä kynttilöitä. Kanervia ja lyhtyjä ei alueelle saa tuoda. Alueelle suunnitellaan kukka/kynttilätelinettä ja asiasta tiedotetaan niiden valmistumisen jälkeen.  Hautausmaalla on myös tunnukseton hauta-alue.

Voimme vaalia hautausmaan arvokkuutta mm.  seuraavilla asioilla:

  • pidetään hautausmaa siistinä   
    • osallistutaan mahdollisuuksien mukaan keväällä ja syksyllä järjestettäviin hautausmaan siivoustalkoisiin
    • viedään jätteet jäteastioihin ja lajitellaan ne ohjeiden mukaan
    • kerätään lyhdyt ja kanervat  pois haudoilta ennen kesäistutuksia
  • vaalitaan hautoja, hautausmaan istutuksia ja nurmikoita niin, ettevät ne vahingoitu
  • valvotaan turvallisuutta hautamaalla - hautakivet ovat kallistuessaan turvallisuusriski