Arjen ongelmat

Arjessa jaksamiseen ja selviytymiseen vaikuttavat monet eri asiat. Ongelmien kanssa ei pidä jäädä yksin. Usein jo pelkkä huolien jakaminen ja yhdessä pohtiminen selkiyttää tilannetta ja auttaa jaksamaan kappaleen matkaa eteenpäin.

Seurakunnassa kohdataan kaikenikäisiä, sekä perheitä että yksin eläviä. Työntekijät ovat valmiita kuuntelemaan ja auttamaan tai yhdessä pohtimaan mistä apua kannattaisi etsiä.

 

Taloudellinen avustaminen

Seurakunnassa on jaossa EU ruoka-avustuksia taloudellisten ongelmien kanssa kamppaileville. Tällä hetkellä ruoka-avustuksen noutamisesta sovitaan puhelimitse diakoniatyöntekijän kanssa (p. 040 561 8428). 

Seurakunnan muu taloudellinen apu on pienimuotoista. Se on tarkoitettu akuuttiin hätätilanteeseen. Apu voi olla myös eteenpäin ohjausta ja neuvontaa taloudellisen tilanteen selvittämiseksi.

Talousongelmissa kannattaa ensin ottaa yhteyttä sosiaalitoimistoon. Voit ottaa yhteyttä myös kunnan velkaneuvojaan. Neuvonta on maksutonta.

Talousapua ja -neuvontaa

Huomatessasi olevasi tai läheisesi olevan riippuvainen päihteistä, hae rohkeasti apua omasta terveyskeskuksestasi tai seurakunnastasi.

Päihteet ja riippuvuus

Toisinaan arki ei sujukaan kuin tanssi. Onneksi apua on tarjolla. Hiertääkö työpaikallasi? Tai oletko ilman työtä? Huolestuttaako rahatilanteesi? Aiheuttaako asuminen murheita? Tutustu avun muotoihin. Lisää tietoa löydät oman seurakuntasi sivuilta.   Arjen ongelmat

Voit ottaa yhteyttä terveyskeskukseen tai seurakuntasi pappiin tai diakoniatyöntekijään, he auttavat ja ohjaavat sinut eteenpäin

Myös päihdeongelmaisen läheinen kaipaa apua

Työpaikkakiusaaminen on yleensä henkistä väkivaltaa, johon tulee puuttua välittömästi.

Työpaikkakiusaaminen on henkistä väkivaltaa

kolikoita