Kaste

Merkitys

Pyhä kaste perustuu ylösnousseen Kristuksen kirkolleen antamaan tehtävään, joka on kiteytetty kastekäskyssä:

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt. 28:19-20)

Kasteessa Jumala toimii ja ihminen saa olla vastaanottaja. Jumala liittää ihmisen Jeesuksen Kristuksen yhteyteen (1. Kor.12:13, Gal.3:27). Kastettava saa pelastuksen lahjan ja Pyhän Hengen (Apt. 2:38, 1.Piet. 3:20). Kasteen kautta tullaan kirkon jäseneksi. 

Suurin osa suomalaisista kastetaan pieninä sylilapsina. Näin noudatetaan useimpien suurien kristillisten kirkkojen vanhaa perinnettä, jossa pidetään tärkeänä ihmisen pääsemistä osalliseksi pelastuksesta jo pienestä pitäen. 

Hätäkasteen voi toimittaa kirkon jäsen tai muu kristitty, jos lapsen pelätään kuolevan eikä pappia ole heti saatavissa. Lapsi kastetaan vedellä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

 

Edellytykset

Kirkon jäsenten tulee saattaa lapsensa kastettavaksi ilman tarpeetonta viivytystä. Yleensä ristiäisiä vietetään kahden kuukauden kuluessa syntymästä. Jotta lapsi voidaan kastaa, ainakin toisen vanhemmista tulee olla kirkon jäsen.

 

Kummi

Kummin tärkein tehtävä on olla vanhempien tukena kristillisen kasvatuksen antamisessa. Lapsella tulee olla ainakin kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja evankelis-luterilaista uskoa tunnustavan kirkon jäseniä.  Poikkeustapauksessa riittää yksi kummi. Siitä on oltava yhteydessä kirkkoherraan. Kummina voi lisäksi olla myös muuhun kristilliseen kirkkoon tai yhdyskuntaan kuuluva henkilö, mikäli hänen kirkkonsa hyväksyy ev.-lut. kirkon toimittaman kasteen (lapsikasteen). Henkilö, joka ei kuulu mihinkään kristilliseen kirkkokuntaan, ei voi toimia lapsen kummina.

 

Käytännön järjestelyt

Kasteesta sovitaan papin kanssa. Papin tavoittaa ottamalla yhteyttä kotiseurakunnan kirkkoherranvirastoon tai soittamalla suoraan papille.

Kaste toimitetaan kotona, kirkossa tai missä asiainosaiset ja pappi sen sopivat. Papin kanssa sovitaan myös kastekaavan vaihtoehdoista, kummeista, läsnäolevien tehtävistä sekä virsistä. Suosittuja kastevirsiä löydät tästä linkistä http://www.kastevirret.fi/

Vanhemmille lähetetään postitse lapsen rekisteröinti-ilmoitus. Siihen merkitään lapsen etunimet ja sukunimi, sekä kummien koko nimet, henkilötunnukset ja kirjoillaoloseurakunnat. Lomakkeen kääntöpuolella on nimiä koskevat määräykset. Lomake annetaan papille.

Kotikastetta varten tarvitaan kastepöytä. Se peitetään valkoisella liinalla ja pöydälle asetetaan kastemalja, Raamattu, kukkia ja kynttilä. Ne muistuttavat kasteeseen sisältyvistä Jumalan lupauksista, hänen jatkuvasta luomistyöstään sekä Kristuksen valosta, joka johtaa meitä elämämme matkalla. Kastepöydälle laitetaan myös pieni valkoinen liina lapsen pään kuivaamista varten. 

Lapsi puetaan valkoiseen kastepukuun, joka kuvaa Kristuksen puhtautta ja syntien anteeksisaamista. Seurakuntamme lahjoittaa kastettavalle kastekynttilän ja Lasten Virsikirjan. 

Aikuisen kaste toimitetaan silloin, kun kirkkoon haluaa liittyä henkilö, jota ei ole aiemmin kastettu. Ennen kastetta hän saa kristillistä opetusta. Aikuisen kaste toimitetaan kirkossa tai muussa sopivassa paikassa kummien läsnäollessa. Kastettava pukeutuu valkoiseen albaan. Hän tunnustaa kasteen yhteydessä uskon lukemalla uskontunnustuksen. Aikuisen kaste on samalla myös konfirmaatio.

Kotisivujen etusivulla uutisliitteessä tietoa uudesta etu- ja sukunimilaista, mikä tuli voimaan 1.1.2019.

 

 

Kastemalja

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

YouTube-video

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä