Surun kohdatessa

Kuoleman kohdatessa ihminen tuntee voimattomuuden, avuttomuuden ja omankin elämän katoavaisuuden. Jumalalla on annettavana surun keskelle suurin lohtu. Jumala itse on Jeesuksessa kukistanut kuolemankin vallan. Jeesuksen kautta on iankaikkinen elämä, taivas ja jälleennäkemisen toivo. Seurakunnan kokoontumiset, jumalanpalvelus ja ehtoollispöytä kutsuvat Sinua. Jos voit osallistua, saat kokea, ettet ole surussasi yksin. Sinua kantavat Jumala, rukoukset ja toisten läsnäolo.

Surun keskellä on hoidettava tiettyjä käytännön asioita. Jos haluat, että pappi tulee käymään luonanne kuoleman tapahduttua, ota suoraan yhteys pappiin. Muutoin suruviestin saavuttua on hyvä ottaa yhteys kirkkoherranvirastoon. Virasto on avoinna ma-ti klo 9-12. Muulloin voit olla yhteydessä puhelimitse (p. 050 44 55 200) ja sopia ajan tulollesi. 

Sanomakellot

Sanomakellot soitetaan ma-pe klo 10 - 11.45. Sanomakellojen soitto on ikivanha kristillinen tapa. Sanomakellot soivat viestinä, että yhden seurakuntalaisen ajallinen elämä on tullut päätepisteeseen ja samalla muistuttaa kaikkia elämän katoavaisuudesta. Sanomakellot pyritään sopimaan niin, että omaiset pääsevät kuuntelemaan kellon soittoa kirkolle. 

Hautausaika

Hautajaisten ajankohdasta sovitaan kirkkoherranvirastossa. Suositeltavaa on, että siunaus toimitetaan 3 viikon kuluessa. Omaisilla on oikeus pyytää haluamansa pappi. Vetelissä elää vahvana ulosveisuu perinne eli rukoushetki siinä yhteydessä, kun vainaja tuodaan ruumishuoneelle. Sen ajankohta sovitaan samalla, jos mahdollista. Jos omaiset eivät halua ulosveisuuta, tulee kuitenkin sopia ajankohta, jolloin vainajan kuljetus ruumishuoneelle tapahtuu. Vainajan kuljetus ajankohta tulee ilmoittaa suntiolle. Seurakunnan työntekijä (pappi/kanttori/diakoni) on/ovat mukana ulosveisuuhetkessä, mikäli sitä toivotte.

Siunaustilaisuus

Siunaustilaisuudessa kirkossa on kukat alttarilla ja kynttilät alttarilla ja alttarikaiteella. Mikäli haluat jotakin lisäksi, voit sopia siitä kukkakaupan ja seurakunnan kanssa. Kukkalaitteet toimitetaan pyydettäessä kukkakaupasta kirkon kuoriosaan. On hyvä käydä katsomassa oman kukkalaitteen paikka ennen toimituksen alkua. Mikäli sinulla on omia virsi- ja musiikkitoivomuksia, voit sopia niistä siunaavan papin tai kanttorin kanssa. Voit myös pyytää jotain ystävääsi tai omaisiasi laulamaan tai soittamaan siunaus- tai muistotilaisuudessa. Papin kanssa sovitaan myös päivä, milloin hän tapaa omaiset ennen siunaustoimitusta, tapaaminen voi olla omaisten luona tai virastossa.  

Siunaustilaisuus äänitetään ja cd annetaan omaisille muistoksi. Cd:stä voit maksaa haluamasi summan oman seurakunnan lähetystyön tukemiseksi.

Siunaustilaisuuden kulku on pääpiirteissään seuraava:

 • Surumusiikki
 • Virsi
 • Johdanto
 • Psalmin lukua
 • Rukous
 • Raamatunlukua
 • Siunauspuhe
 • Siunaaminen 
 • Rukous
 • Isä meidän 
 • Herran siunaus
 • Virsi tai muu musiikkiesitys
 • Kukkalaitteiden laskeminen (omaiset aloittavat); kukkalaitteet voi vaihtoehtoisesti laskea ensimmäisen virren jälkeen.
 • Virsi
 • Kukkalaitteiden hakeminen arkulta
 • Surumarssi (arkku kannetaan ulos kirkosta)
 • Arkun laskeminen hautaan
 • Kehikon laskeminen ja kukkalaitteiden laskeminen
 • (tai haudan peittäminen)
 • Virsi

Mikäli vainaja tuhkataan, siunaustilaisuus on ennen tuhkaamista. Siunauksen jälkeen arkku viedään saattueessa ruumishuoneelle odottamaan kuljetusta krematorioon.

Muistotilaisuus

Siunaustilasuuden jälkeen vietetään omaisten niin halutessa muistotilaisuus. Se voi olla seurakuntatalolla tai muualla. Seurakuntatalon varaaminen tapahtuu myös kirkkoherranvirastossa. Seurakuntatalon vuokra hautajaisiin on oman seurakunnan jäsenille 100€. Hautajaisten tarjoilusta tulee sopia emännän kanssa vähintään viikko ennen hautauspäivää. Emännän työtunneista seurakunta laskuttaa omaisia. Maksu on tällä hetkellä 25 €/tunti + alv 14% (sunnuntaityö 50€tunti+ alv 14%). Omaisten tulee lisäksi hankkia emännälle vapaaehtoista tarjoilu- ym. apua hänen toivomansa määrä. 

Hautasijan varaaminen

Hautasijan varaaminen tapahtuu kirkkoherranvirastossa/taloustoimistossa. Mikäli hautasijakortti on tallella, se on syytä varata mukaan. Hautasija käydään katsomassa paikan päällä yhdessä suntion kanssa. Uusi hautasija tai vanhan hautasijan uudelleen käyttöönotto maksavat molemmat veteliläiselle 50 € ja ulkopaikkakuntalaiselle 200 €. Vanhaan sukuhautaan haudattaessa tulee hautapaikan haltijan/haltijoiden antaa kirjallinen suostumus hautaukseen. Seurakunta huolehtii haudankaivusta. Haudankaivuu on maksullinen (220/280€). Omaiset saavat halutessaan peittää haudan. Muussa tapauksessa seurakunta huolehtii haudan peittämisestä (120/180€). Hautakiven siirto maksaa 50 €. Omaisten tulee huolehtia haudalle havut, jotka laitetaan nk. hautakehikon päälle ennen kukkalaitteiden laskemista. Seurakunta hoitaa havut haudalle, jos omaiset niin haluavat. Kukkalaitteet tulee viedä pois hautakummulta, kun kukat ovat kuivuneet. Sen voi jättää myös seurakunnan tehtäväksi. 

Lisäksi tulee hoitaa ensimmäisenä keväänä ns. haudan peruskunnostus; kumpu tasataan, kivet ja ylimääräinen maa viedään pois tai tarvittaessa tuodaan lisää multaa sekä kylvetään nurmi. Tämä haudan peruskunnostus on omaisten mahdollista hoitaa itse tai jättää seurakunnan hoidettavaksi. Peruskunnostuksesta laskutetaan hautajaislaskutuksen yhteydessä 50/70 €.

Hautajaisista aiheutuvat kustannukset

Vuokrat ja hautaustoimen maksut löytyvät kootusti täältä.

Haudan hoitosopimus

Haudan voi antaa seurakunnan hoitoon vuodeksi kerrallaan. Asiasta voi sopia taloustoimistossa. Kesähoito kastelu ja kukka maksaa 50 €, lisäkukka 6€ ja kasteluhoito 35€. Myös talvihoito mahdollisuus on. Kanerva/calluna ja havutus 22 €, lisäkanerva/calluna 5 €. Haudanhoitosopimus jatkuu automaattisesti, jos laskun maksaa eräpäivään mennessä. Lasku lähetetään toukokuun aikana aina edellisen vuoden tietojen mukaisena. Jos haluat muutoksia hoitoon, tulee siitä ilmoittaa 15.4. mennessä taloustoimistoon.

kuva hautausmaalta
siunaustilaisuuden kynttilät

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautajaisjärjestelyt

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen

Kuoleman koskettaminen paljastaa elämän rajallisuuden. Omien läheisten lisäksi tukea antaa myös seurakunta. 

Kuoleman jälkeen on toivoa

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö